ADMIN_IRD RMUTT

04/11/2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา […]
28/10/2022

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

28/10/2022

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

21/10/2022

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 อัตรา

28/09/2022

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

23/09/2022

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : […]
16/09/2022

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Evaluation)

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม […]
29/08/2022

โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal Bank)”

โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกร […]
23/08/2022

พิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัล ในโครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล ประจำปี 2565

พิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัล ในโครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล […]
19/08/2022

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Evaluation)

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม […]
17/08/2022

โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน […]
05/08/2022

มทร.ธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!! […]
04/08/2022

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล […]
02/08/2022

โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่ […]
01/08/2022

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมเข้าเฝ้ารับเสร็จพร้อมถวายรายงาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

พิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 […]
26/07/2022

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช […]