ประกาศ!! เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ
08/05/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี พร้อมกับนักศึกษาทีม KIRINESS เข้าปรึกษากับบริษัท ทีเอ็นเค บิวตี้ จำกัด
13/05/2024