ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย Fundamental Fund Research Awards 2024

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สายสนับสนุน
20/05/2024
ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
20/05/2024