โครงการ Focus group พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024
22/04/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุน บพท. และภายใต้โครงการ BAP
29/04/2024