สวพ. มทร.ธัญบุรี พร้อมกับนักศึกษาทีม KIRINESS เข้าปรึกษากับบริษัท ทีเอ็นเค บิวตี้ จำกัด

ประกาศ!! เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13/05/2024
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP) ประจำปี 2567”
15/05/2024