ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแสดงผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เวที Pitching งานวิจัยให้กับอุตสาหกรรม

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientaion) สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567
13/06/2024
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำเกิน!! คว้า 11 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน SHANGHAI 2024
17/06/2024