สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุน บพท. และภายใต้โครงการ BAP

โครงการ Focus group พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
26/04/2024
ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอ “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)” ประจำปี 2567
30/04/2024