สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคกลาง

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน Smart Value Creation 2024
24/05/2024
ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สายสนับสนุน
27/05/2024