ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ การพัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์ (GCP/HSP) ประจำปี 2567

โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ
21/05/2024
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน INTARG 2024
23/05/2024