ADMIN_IRD RMUTT

30/05/2023

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จาก “ข้าว”

โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพืชและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ […]
15/05/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ […]
09/05/2023

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จาก “โปรตีนทางเลือก”

โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพืชและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ […]
01/05/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย […]
28/04/2023

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21/04/2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทบทวนการพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทบทวนการพิจารณา […]
19/04/2023

การประมูลราคาขายตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2565 ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประมูลราคาขายตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ […]
30/03/2023

การประชุมหารือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสร้างความรับรู้

การประชุมหารือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสร้างความรับรู้ […]
29/03/2023

โครงการ “IP Mentoring เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”

โครงการ “IP […]
28/03/2023

โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์” กิจกรรม 1 Startup -Concept idea Pitching

โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ […]
27/03/2023

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ผลสำหรับการวิจัยด้านวัสดุ กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ผล สำหรับการวิจัยด้านวัสดุ […]
10/03/2023

โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจรุ่นใหม่

โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการ […]
08/02/2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย […]
24/01/2023

โครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

โครงการ “การสร้างเครือข่าย […]
20/01/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566”

งาน Open […]
19/01/2023

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย […]
26/12/2022

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ […]
26/12/2022

ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
14/12/2022

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ […]
13/12/2022

สวพ. มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 เดือน

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 […]
08/12/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา […]
01/12/2022

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2565

งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า […]
22/11/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ (NMR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ […]
21/11/2022

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม”การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570″

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ […]