ประชาสัมพันธ์

This is the title

ข่าวสารและกิจกรรม

13/06/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientaion) สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567

07/06/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)”

05/06/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย ที่เข้มแข็ง”

17/06/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำเกิน!! คว้า 11 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน SHANGHAI 2024

23/05/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน INTARG 2024