ประชาสัมพันธ์

This is the title

ข่าวสารและกิจกรรม

28/05/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิจัย ภายใต้กรอบทุนทางวัฒนธรรม

23/05/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน INTARG 2024

18/05/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 12 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX 2024

22/04/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024