สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิจัย ภายใต้กรอบทุนทางวัฒนธรรม

การประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566
28/05/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน RUS TECHSHOW 2024
28/05/2024