นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำเกิน!! คว้า 11 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน SHANGHAI 2024

ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแสดงผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เวที Pitching งานวิจัยให้กับอุตสาหกรรม
17/06/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน Japan -ASEAN Startup Business Matching Fair 2024
19/06/2024