นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน INTARG 2024

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ การพัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์ (GCP/HSP) ประจำปี 2567
22/05/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน Smart Value Creation 2024
24/05/2024