การประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สายสนับสนุน
27/05/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิจัย ภายใต้กรอบทุนทางวัฒนธรรม
28/05/2024