นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 12 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX 2024

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP) ประจำปี 2567”
15/05/2024
ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สายสนับสนุน
20/05/2024