1. แผนการจัดหาพัสดุ

NameSizeHits
01.แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256363.3 KB218
02.แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256464.9 KB214

2. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

NameSizeHits
01. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลของปี พ.ศ. 2562140.8 KB33
02. ข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563134.7 KB28
03. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลของปี พ.ศ. 256478.6 KB26

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา