Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก (ครั้งที่ 1) เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

แบบประเมินความพึงพอใจ