สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KIRINESS คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ
29/03/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กรอบการวิจัย “Local Enterprises”
03/04/2024