นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที KIDE 2023

โครงการ “INNOVATIVE STARTUP 2024” กิจกรรมที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด Pitching
30/11/2023
สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมหารือแนวทางการยกระดับห่วงโซ่เศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมการผลิต “ดอกเข้าพรรษา” กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
06/12/2023