นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2567
19/04/2024
โครงการ Focus group พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
26/04/2024