งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

17/06/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำเกิน!! คว้า 11 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน SHANGHAI 2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี […]
23/05/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน INTARG 2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี […]
18/05/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 12 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX 2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี […]
22/04/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
02/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KIRINESS คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
04/12/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที KIDE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
05/11/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที SIIF 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย […]
14/10/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที TIE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย […]
23/08/2023

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการ

ผลการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
05/08/2022

มทร.ธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!! […]
04/08/2022

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล […]
25/07/2022

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

25/03/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ในรูปแบบออนไลน์

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม […]
04/11/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในงาน iENA 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
15/04/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม […]
10/04/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019)

วันที่ 10 […]
06/02/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา […]
11/12/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน (SIIF 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน […]
05/11/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน (iENA2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน […]
17/09/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน (IEI 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน […]
13/08/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

วันที่ 13 […]
03/08/2018

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
29/06/2018

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561

 
19/04/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”

สรุปผลการประกวดงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด ในงาน […]
03/12/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยไปแสดงและประกวดในงาน SIIF 2017

สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
17/11/2017

ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 (RMUTT-Researcher Awards)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดผลงานนักวิจัย เพื่อการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น […]
13/11/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ (INOVA-BUDI UZOR 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
12/10/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย (IWIS 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
02/10/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (INST 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
09/08/2017

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมเกษตร (RMUTCON 2017)

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]