ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ94.9 KB24

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการรายเดือน93.2 KB9

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 อัตรา

NameSizeHits
1.ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) สถาบันวิจัยและพัฒนา1.4 MB19
2.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) สถาบันวิจัยและพัฒนา522.1 KB7
3.ใบสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้1.0 MB9

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน “นิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)”

นิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
ภายใต้แนวคิด ผสานพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing STI to Sustainable Business)

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565
ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมงาน “นิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ภายใต้แนวคิด ผสานพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing STI to Sustainable Business)” นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายนำทีมนักวิจัยและนำผลงานวิจัยเด่นมาจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ชนิดกลวงจากผงไผ่เหลือทิ้ง โดย รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ และ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่เหลือทิ้ง โดย ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่ ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ 4) ผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวา และ 5) ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยบัวหลวง โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Continue reading

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 อัตรา

NameSizeHits
1.ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน99.2 KB309
2.ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี810.4 KB40

แบบประเมินความพึงพอใจ