1. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

NameSizeHits
1.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (PDF)1.1 MB927
2.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (PPT)709.8 KB737
3.คำสั่งการจัดการความเสี่ยง709.4 KB212

2. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

3. รายงานผลการดำเนินงาน

NameSizeHits
1.แบบประเมินความเสี่ยง ERM1-58.4 MB248
2.กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง2.1 MB199