ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO โดยวิธีคัดเลือก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
17/10/2023
26/10/2023