เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

NameSizeHits
1.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา1.7 MB74
2.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา874.3 KB57
3.ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมา834.0 KB21

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565

NameSizeHits
ประกาศผลการตัดสิน รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 [ฉบับปรุงปรับ-3]1.1 MB101

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา314.8 KB39

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

NameSizeHits
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา584.2 KB22

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก (ครั้งที่ 1) เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

NameSizeHits
2.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา456.5 KB55
3.ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมา834.0 KB47

แบบประเมินความพึงพอใจ