สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2567

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเฮมพ์กรีตของประเทศไทย”
04/04/2024
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024
22/04/2024