รับสมัครงาน

24/11/2023

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการรายเดือน

26/06/2023

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

28/10/2022

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

28/10/2022

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

21/10/2022

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 อัตรา

28/09/2022

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

23/07/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดผลการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ […]
09/07/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1