ไม่มีหมวดหมู่

07/11/2018

โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2561

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย แบบฟอร์ม […]
19/06/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม […]
17/05/2018

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 1 […]
10/05/2018

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม […]
08/05/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญา […]
05/03/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม