สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กรอบการวิจัย “Local Enterprises”

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KIRINESS คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
02/04/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเฮมพ์กรีตของประเทศไทย”
04/04/2024