การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับผู้ดำเนินงานบริการวิชาการ ทั้ง 12 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน

[supsystic-gallery id=443 position=center]

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ