สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สนช. จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567

งานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์
ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567 การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด ผ่านกลไกการให้ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า หรือ Thematic Innovation

 

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน รวมถึงแนะนำบทบาทของ สวพ. เรื่องความร่วมมือกับ สนช. ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด พร้อมกันนี้ นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ได้แนะนำแพลทฟอร์มนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตามด้วยคุณวัลยา วิศาลบรรณวิทย์ และ คุณพิชชารีย์ กีรติธากุล ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ได้ทำการแนะนำธีม และตัวอย่างโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในงานยังมีกิจกรรม Q&A และกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 แก่ผู้ที่สนใจยื่นสมัครขอรับทุนซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 30 ท่าน

[supsystic-gallery id=441 position=center]

แบบประเมินความพึงพอใจ