ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO
โดยวิธีคัดเลือก

จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO

แบบประเมินความพึงพอใจ