นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร. สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 โดยภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 7 ผลงาน และได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 9 รางวัล ดังนี้

 1. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาร์เซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
  ได้รับรางวัล on-stage special prize จากประเทศโปแลนด์ และรางวัล Gold Medal
  โดย รศ.ดร. ฉัตรชัย  พลเชี่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผลงานเรื่อง ผลึกนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา
  ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลพิเศษ จากประเทศเวียดนาม
  โดย นายพฤติพงศ์  พันธมนัสโสภา และ รศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. ผลงานเรื่อง อนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพฉลาด: พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อพีเอช กลิ่นหอม และสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาค ต้านเชื้อจุลชีพ
  ได้รับรางวัล Silver Medal
  โดย รศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งจากพืชต้นแบบจากการทดแทนด้วยเปลือกกล้วย
  ได้รับรางวัล Silver Medal
  โดย ดร.อัฏฐพล  อิสสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชะลอวัยนาโนอิมัลชัน จากตำรับสมุนไพรไทยออร์แกนิกในรูปแบบแคปซูลนิ่มจากธรรมชาติ ภายใต้โครงการ Bio-Circular-Green Economy เพื่อยกระดับการแพทย์แผนไทยระดับโลก
  ได้รับรางวัล Bronze Medal
  โดย รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์ คณะการแพทย์บูรณาการ
 6. ผลงานเรื่อง เฟอร์นิเจอร์สนามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้งานแล้ว: ซูชิคอลเลคชั่น
  ได้รับรางวัล Bronze Medal
  โดย รศ.ดร. อนินท์ มีมนต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. ผลงานเรื่อง เครื่องอัดอิฐบล็อกปูพื้นกึ่งอัตโนมัติต้นทุนต่ำด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
  ได้รับรางวัล Bronze Medal
  โดย ผศ.ดร. ประชุม  คำพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

[supsystic-gallery id=365 position=center]

แบบประเมินความพึงพอใจ