Category: รับสมัครงาน

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างโครงการรายเดือน

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการรายเดือน

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

แบบประเมินความพึงพอใจ