ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับงานวิจัย

1. ระเบียบและประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  คลิกที่นี่

2. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คลิกที่นี่

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

NameSizeHits
คณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.4 MB684
คณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี5.2 MB581
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.3 MB625
คณะทำงานบริหารจัดการภารกิจวิจัย2.3 MB568
คณะทำงานเลขานุการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.2 MB565
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย2.4 MB870

4. กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2554

NameSizeHits
กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 25541.1 MB589
แบบประเมินความพึงพอใจ