สวพ. ทร. เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center นวัตกรรมระบบราง และสถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

สวพ. ทร. เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center
ศูนย์นวัตกรรมระบบราง และศูนย์สถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเรือตรี อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ. ทร.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการวิจัย นวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นวัตกรรมระบบราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และศูนย์สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านวิจัยต่อไป

[supsystic-gallery id=445 position=center]

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ