นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที KIDE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที “2023 Kaohsiung International Invention and Design Expo” (KIDE 2023) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 500 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 30 ประเทศ  โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังนี้

 1. ผลงานเรื่อง Identity and Value Creations for Lotus to Develop and Design Products for Commercialization in Pathum Thani
  ได้รับรางวัล Gold Medal และ Special Prize on Stage จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)
  โดย ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 2. ผลงานเรื่อง SANO Lalot C+ (Piper sarmentosum effervescent tablets)
  ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Award จาก Korea University Invention Association (KUIA) ประเทศเกาหลี
  โดย นางสาววริยา ฟักนิ่ม และอาจารย์ขมจิรา จามกม อาจารย์ที่ปรึกษา คณะการแพทย์บูรณาการ
 3. ผลงานเรื่อง Low-fat salad dressiing from banana peel
  ได้รับรางวัล Silver Medal และ Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)
  โดย ผศ.ดร.อัญชลินทร์ สิงห์คำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

[supsystic-gallery id=407 position=center]

แบบประเมินความพึงพอใจ