นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที SIIF 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.วรินธร  พูลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 โดยภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 30 ประเทศ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 2 ผลงาน และได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

  1. ผลงานเรื่อง A novel cosmetic product contains nanoparticles derived from Exacum affine callus culture extract for anti-aging of the skin epidermis
    ได้รับรางวัล Gold Prize
    โดย ดร.ไฉน น้อยแสง คณะการแพทย์บูรณาการ
  2. ผลงานเรื่อง Rice Noodles with Fish and Banana Stalk Curry Powder
    ได้รับรางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation (INNOPA)
    โดย ผศ.ดุสิต บุหลัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

WordPress Image Gallery Plugin

แบบประเมินความพึงพอใจ