ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการ

ผลการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2566 (ในรูปแบบโปสเตอร์)

NameSizeHits
ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์175.0 KB77

ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม ระดับอาจารย์
และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา (ในรูปแบบนิทรรศการ)

NameSizeHits
1.ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (ระดับอาจารย์)63.8 KB45
2.ประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา)63.4 KB62

แบบประเมินความพึงพอใจ