มทร.ธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!!
ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท นำโดย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ขึ้นรับรางวัล ซึ่งเป็นการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ้ยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งมีทั้งหมด 2 ผลงาน ดังนี้

  1. ผลงานเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มบัวฉลองขวัญด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย
    เจ้าของผลงาน ดร.ไฉน  น้อยแสง คณะการแพทย์บูรณาการ
  2. และเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืชสมุนไพรที่กักเก็บรูปแบบไมโคร/นาโนพาร์ทิเคิล เพื่อขับเคลื่แนโมเดล BCG
    เจ้าของผลงาน ดร.ไฉน  น้อยแสง คณะการแพทย์บูรณาการ

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ