ขยายเวลารับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ RAINS for Thailand Food Valleys เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
1. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566631.6 KB33
2. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)62.2 KB25
3. แบบฟอร์มงบประมาณ โครงการย่อย17.4 KB21
4. หนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยโครงการ34.8 KB21
5. หลักเกณฑ์เบื้องต้นเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา”130.3 KB22

แบบประเมินความพึงพอใจ