มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020)

ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.eng.rmuti.ac.th/ans2020/

แบบประเมินความพึงพอใจ